DeWolfPact

Nieuws

Kwaliteitsscans 2.0

In 2019 heeft DeWolfPact de systematiek voor het uitvoeren van kwaliteitsscans in zorgorganisaties verder verbeterd. Omdat één van de auditoren ook daadwerkelijk meewerkt in het zorgteam, kan een nog betere analyse gemaakt worden van hoe de organisatie er nu echt voorstaat in relatie tot de IGJ normeringen. Ook kan een beter advies gegeven worden hoe de eventuele tekortkomingen structureel kunnen worden verbeterd


" Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn "

-BENJAMIN FRANKLINMeewerkende coaching

Mensen leren sneller middels het daadwerkelijk meewerken in de praktijk en het dan toepassen van theorie. Het geleerde wordt dan ook beter structureel geïmplementeerd. Het team van DeWolfPact beschikt over meerdere meewerkend coaches op de terreinen van rapporteren, verpleegtechnisch handelen en onbegrepen gedrag. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het beter borgen van kwaliteit in een organisatie.Topadvies voor toezichthouders

In het vorig jaar uitgekomen boek “Goede Raad voor commissarissen’ levert ook Roland de Wolf een bijdrage. DeWolfPact ondersteunt toezichthouders en bestuurders bij de invulling en uitvoering van hun verantwoordelijkheden op basis van de laatste inzichten op het gebied van governance. Executive coaching, jaarlijkse evaluaties en strategische heidagen kunnen met verschillende programma’s worden vormgegeven. DeWolfPact werkt hierin samen met Puck Dinjens van Governance in Balans (www.governanceinbalans.nl).

DeWolfPact BV

Nieuwe Uitleg 36

2514BR Den Haag

t: +31 (0)6 515 30 615

m: info@dewolfpact.nl

i: www.dewolfpact.nl


IBAN: NL90 KNAB 0257 5328 97

Btw-nr: NL858946841B01

KvK: 72009497


Downloads:

Algemene voorwaarden

Wie zijn wij?

De Wolf Pact is opgericht door Roland de Wolf, een visionaire professional met een ruime ervaring binnen de non-profit sector in zowel bestuurlijke als toezichthoudende functies. De Wolf Pact levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van het zorgstelsel in Nederland, met name op het terrein van kwaliteit, maar ook daar waar huisvesting, zorg en behandeling elkaar raken. De Wolf Pact wil kwaliteit in zorgorganisatie vormgeven vanuit de overtuiging dat optimale kwaliteit van leven van de cliënt onlosmakelijk samenhangt met intrinsieke motivatie van de medewerkers om zorg uit te voeren vanuit professionele wettelijke kaders (IGJ normen) met respect voor de eigenheid en uniciteit van de cliënt. DeWolfPact wil (woon)zorg vastgoed op marktconforme wijze realiseren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de regulier aanwezige zorgvoorzieningen. Daarnaast wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen en hun naasten. De behandeling is daarbij gebaseerd op hoge professionele kwaliteit en uitgangspunt is dat de cliënt zoveel en zo lang mogelijk participeert in de maatschappij. De Wolf Pact beschikt over het vermogen om een grote executie-kracht te ontwikkelen bij alle projecten die vanuit deze visie worden vormgegeven. De Wolf Pact streeft ernaar meer kwaliteit te realiseren tegen minder kosten door nieuwe vormen van wonen en zorg te introduceren maar vooral ook te realiseren.
Publicaties

Goede Raad voor Commissarissen

1e druk, 2018

Senior wordt kort gehouden

AD Den Haag, 29-06-2017

Nederlandse zorg is gewoon heel goed

Den Haag Transmuraal, juni 2017

Podcast: Genormaliseerd wonen met huisarts in the lead

Waardigheid en Trots, 28 maart 2017

Saffier Residentie Group: Dementia Care Philosophies - Interview with Roland De Wolf

ACCESS Health Sweden, October 2016

Ga allianties aan en houd grip op je vastgoed

Zorgscoop Rabobank, december 2015

Waardevast zorgvastgoed bepaalt de toekomst

Zorgvastgoed dag Nyenrode Business Universiteit, 11-05-2015

Leven binnen eigen keuzes

Gastvrije Zorg, december 2014

Haagse verpleeghuiszorg nieuwe stijl

DE EERSTE LIJNS, Oktober 2014

New ways of thinking about funding and providing long term care

Forum for Health Policy, 13-05-2014

Zorg: meer met minder.

TNO, voorjaar 2014

‘Roya(a)l delen’: inkijkje in de wereld van scheiden wonen en zorg

Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen-Zorg, 20-02-2013

Royal Rustique: zorg ondergeschikt aan wonen

KCWZ / projectbeschrijving Royal Rustique, 31-05-2010

Nieuwbouw Royal Rustique

AD Den Haag,14-11-2008DeWolfPact BV

Nieuwe Uitleg 36

2514BR Den Haag

t: +31 (0)6 515 30 615

m: info@dewolfpact.nl

i: www.dewolfpact.nl

IBAN: NL90 KNAB 0257 5328 97

Btw-nr: NL858946841B01

KvK: 72009497